Pilietinės visuomenės plėtros agentūra: galimybių studija

Siekiant kryptingai stiprinti pilietinės visuomenės organizacijas bei įgalinti piliečius dalyvauti viešojoje politikoje siūloma įsteigti tarpsektorinę Pilietinės visuomenės plėtros agentūra (PVPA).