Organizacijoms

Nesvarbu, ar esate ką tik susibūrusi iniciatyvinė grupė, ar jau ilgą stažą bei didelę patirtį turinti organizacija, teisės aktais Lietuvoje yra nustatyta nemažai reikalavimų tam, kaip turėtų būti įforminta bei tvarkoma jūsų veikla. Šiame skyriuje pateikiamos pagrindinės gairės, kaip vykdyti standartines įteisinimo procedūras, taip pat ko reikėtų nepamiršti ir į ką atkreipti dėmesį administruojant savo organizacijos veiklą. Pateiktoji informacija yra daugiausiai skirta asociacijoms, labdaros paramos fondams bei viešosioms įstaigoms.

Svarbu pabrėžti, kad bet kokia procedūra ar susijusių dokumentų rengimas tiesiogiai priklauso nuo konkrečios organizacijos specifikos bei poreikių, todėl būtinai prieš naudodami pateiktuosius dokumentus ar taikydami teisės aktus, įsitinkite, kad jie yra tinkami bei taikytini jūsų situacijoje.

Konkrečiau, čia galite rasti tokią informaciją:

Kaip įsteigti organizaciją - trumpai pristatyti steigimo etapai, pateikiami su tuo susiję dokumentų šablonai bei nuorodos, informacija kur ir kokios pagalbos galite tikėtis šiame procese.

Kaip pasikeisti jau galiojančius organizacijos įstatus - kokios yra įstatų keitimo stadijos, ką reikia žinoti apie įstatų turinį, taip pat pagrindiniai su tuo susiję vidinių dokumentų šablonai ir aktualūs teisės aktai.

Ką privalu žinoti keičiant organizacijos pavadinimą ir buveinę - kokiu būdu galite tai padaryti, kokius dokumentus privalote surinkti ir pateikti tvirtinant bei įregistruojant minėtus keitimus.

Kaip įsteigti organizacijos filialą arba atstovybę - kokios yra pagrindinės šių padalinių savybės, kuo jie skiriasi bei kokios privalomos procedūros, norint juos įsteigti; taip pat pateikiami pagrindinių susijusių dokumentų šablonai.

Pagrindinių, kasdienėje veikloje naudotinų sutarčių šablonai - siūlome juos naudoti kaip atskaitos tašką, rengiant konkrečiai jūsų situacijai reikalingas sutartis.

Bendro pobūdžio informaciją apie apskaitą - kokie yra pagrindiniai jos etapai, susiję teisės aktai ir kur galite kreiptis pagalbos bei informacijos ją administruojant.

Informaciją apie tai, kokius mokesčius privaloma mokėti - pateikiama lentelė, kurioje įvardinami pagrindiniai su NVO veikla susiję mokesčiai, jų tarifai, teiktinos deklaracijos bei juos reglamentuojantys teisės aktai.

Dėmesio! Tai bandomoji svetainės versija. Labai prašome pastebėjus nesutapimų ar klaidų pateiktoje informacijoje ar dokumentuose, mus apie tai informuoti.