Pavadinimo ir buveinės keitimas

Pavadinimo ir buveinės keitimas teisiškai - tai tiesiog kiek specifinis įstatų keitimas. Taigi keičiant pavadinimą arba buveinę taikoma bendra įstatų keitimo tvarka.

Buveinės ar pavadinimo keitimo atvejais jums tiesiog reikia gauti keletą papildomų dokumentų ar atlikti keletą papildomų veiksmų.

Buveinės adreso keitimas

Pirmas dalykas, ką reikia padaryti norint pakeisti organizacijos buveinės adresą - tai gauti naujųjų jūsų patalpų savininko sutikimą įregistruoti organizaciją jo patalpose.

Kai patalpų savininkas yra fizinis asmuo (t.y., bet koks žmogus, o ne įmonė, įstaiga ar organizacija) - reikia, kad savininkas tokį savo sutikimą patvirtintų notariškai. Eidamas pas notarą jis turi su savimi turėti nuosavybę įrodančius dokumentus (pvz., buto pirkimo pardavimo sutartį ir turto perdavimo aktą).

Kai patalpų savininkas yra juridinis asmuo (pvz., asociacija, savivaldybė, biudžetinė įstaiga, savivaldybė ir pan.) užtenka, kad kompetentingas asmuo parašytų sutikimą (laisva forma) ir jį užantspauduotų. Tokiu atveju nereikia eiti papildomai pas notarą, užtenka tik turėti tokį pasirašytą ir patvirtintą sprendimą kartu su savimi nešant jau visus dokumentus (dėl įstatų keitimo) notarui.

„Kompetentingas asmuo" paprastai yra įmonės ar organizacijos vadovas, tačiau priklausomai nuo organizacijos dydžio, struktūros ir įstatų tai gali būti ir kitas įgaliotas asmuo (apie tai reiktų teirautis pačios organizacijos).

Kai patalpos yra užstatytos, panaudotos kaip garantas ar kitaip suvaržytos būtina gauti sutikimą iš banko ar kitos įstaigos (priklausomai nuo to, kas yra tas patalpas suvaržęs), kad ten gali būti įregistruota organizacijos buveinė.

Toliau tereikia įstatuose pakeisti punktą, kuriame nurodyta organizacijos buveinė ir laikytis bendros įstatų keitimo tvarkos.

Pavadinimo keitimas

Paprastas pavadinimo keitimas susideda iš kelių etapų

  1. Vardo rezervavimas. Tam jums reikia užpildyti formą JAR 5, kurią galite rasti čia ir šią formą įregistruoti artimiausiame registrų centro skyriuje. Toks užregistravimas šešiems mėnesiams „rezervuoja" jūsų pasirinktąjį vardą - jo negali pasirinkti jokia kita įmonė ar organizacija. Registrų centro pažymos, kad vardas rezervuotas paprastai taip pat reikalauja ir notarai tvirtindami pavadinimo pasikeitimą.
  2. Sprendimas pakeisti pavadinimą. Nuspręsti pakeisti pavadinimą, taip pat kaip ir įstatus, gali visuotinis narių (dalininkų) susirinkimas arba organizacijos savininkas. Po narių (dalininkų) susirinkimo šiuo klausimu surašomas protokolas, o savininkas pasirašo sprendimą.
    Protokolo šablonas
  3. Viešas paskelbimas apie pasikeitusį pavadinimą. Skelbiama turi būti organizacijos veiklos teritorijos dienraštyje. Veiklos teritoriją paprastai nustato organizacijos įstatai. Pvz., jei veiklos teritorija yra visa Lietuva, tai apie tokį pasikeitimą turi būti paskelbta nacionaliniame dienraštyje (pvz., Lietuvos rytas, Lietuvos žinios, Respublika ir pan.) Jei numatytoji veiklos teritorija - viena savivaldybė, užtenka apie pasikeitimą paskelbti vietos dienraštyje (pvz., Šiaulių kraštas, Panevėžio balsas ir pan.).

    Skelbimas gali būti trumpas, žinutės formos, tačiau jame turi būti tiksliai nurodyta kokia organizaciją keičia pavadinimą ir koks yra tikslus naujasis pavadinimas (pilnas ir sutrumpintas).

    Dėmesio! Notarui reikia pateikti iškarpą iš minėtojo laikraščio ir joje būtinai turi matytis publikavimo data.

Toliau keičiant pavadinimą reikia laikytis bendros įstatų keitimo tvarkos.

Dėmesio! Keičiant buveinės adresą ir pavadinimą paprastai neužtenka įstatuose pakeisti tik šių dalių - gana dažai tvirtinant įstatus notariškai paaiškėja, kad pasikeitė vienas ar kitas įstatymo punktas, todėl reikia taip pat pakeisti ir kitas įstatų dalis. Tada, ypač asociacijos, dažnai susiduria su problema, kad visuotinis narių susirinkimas jau įvykęs, nuspręsta tik pakeisti pavadinimą, o štai notaras prašo dar ir prirašyti pvz., nario mokesčio surinkimo tvarką, kuri gali būti nustatyta tik to pačio visuotinio narių susirinkimo. Tokiu atveju tenka šaukti neeilinį narių susirinkimą arba vadovui priimti sprendimą viršijantį jo kompetenciją ir pačiam nuspręsti ką įrašyti į įstatus. Todėl rekomenduotina, keičiant pavadinimą ar buveinės adresą, taip pat peržvelgti ir kitas įstatų dalis, ar jos atitinka galiojančių įstatymų reikalavimus.