Nevyriausybininkai tiesą rado tik teisme

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija tik po VŠĮ NVO teisės instituto kreipimosi į teismą dėl grubiai pažeistų procedūrų š.m. spalio mėn. nutraukė viešąjį pirkimą dėl NVO sektoriaus raidos tyrimo.

 

VŠĮ NVO teisės institutas dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotame viešąjame pirkime „Nevyriausybinio sektoriaus raidos tyrimui atlikti“. Vykdant pirkimą, NVO teisės instituto ekspertų nuomone, buvo procedūrinių pažeidimų, kurių ministerija nenorėjo šalinti, todėl organizacija ministerijai pateikė pretenziją, o vėliau ir prašymą tokį pirkimą nutraukti.

 

Ministerijai atsisakius tai padaryti, NVO teisės institutas buvo priverstas pateikti ieškinį teismui. Netrukus po šio žingsnio, ministerija raštu informavo teismą bei NVO teisės institutą, kad viešojo pirkimo procedūros yra nutraukiamos. NVO teisės institutui atstovavęs advokatas D.Sauliūnas: „Kai perkančiajai organizacijai tampa akivaizdu, kad civilinė byla dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimo iškelta pagrįstai, dažnai pirkimas nutraukiamas siekiant išvengti klaidos pripažinimo teisme ir bent kažkiek išsaugoti savo reputaciją dėl galimai neskaidrių pirkimų“.

 

Kadangi daugelis NVO atstovų kritikavo ministerijos parengtą konkursą dėl netikslingai suformuluotų tyrimo uždavinių, nestruktūruoto analizės turinio ir kitų trūkumų, žinia apie nutrauktą pirkimą maloniai sutikta NVO sektoriuje. O NVO teisės instituto ekspertai viliasi, kad naujoji Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vadovybė sieks atsakingo darbuotojų požiūrio į procedūras, o įvykus pažeidimams, klaidas gebės sąžiningai pripažinti.

 

2016/10/25