Griauname mitus: Ką su pajamomis veikia ne pelno organizacijos?

Ne pelno organizacijos gauna pelną. Atrodytų kalambūras? Dažnai manoma, kad ne pelno sektorius, kurio didžiąją dalį sudaro nevyriausybinės organizacijos (NVO), neturi ir negali siekti pajamų. Bet ar tikrai ši taisyklė teisinga? Pakalbėkime apie kelis, su nevyriausybininkais susijusius mitus.

 

Kas vyksta su NVO “pelnu”?

Nevyriausybinės, pelno nesiekiančios organizacijos Lietuvoje vykdo labai įvairias veiklas: nuo bendruomenės ar bendraminčių subūrimo draugėn iki įvairių paslaugų teikimo valstybei ir privatiems asmenims; nuo visuomenės švietimo, jaunimo programų iki pagalbos teikimo pagyvenusiems.  

Natūralu, kad organizacijos sėkmingai vykdydamos šias įvairias veiklas, suteikdamos paslaugas ar parduodamos savo sukurtas prekes generuoja tam tikras pajamas. Tačiau tuomet ir kyla klausimas, ką organizacija su tomis pajamomis veikia? Ir jeigu pelno nesiekianti organizacija gali turėti pelno, kaip ji tuomet skiriasi nuo verslo?

Atsakymas paprastas, nors ir ne visada teisingai suprantamas. Lietuvos įstatymuose įtvirtintas pelno nedalijimo principas, pagal kurį asociacijos, viešosios įstaigos ar labdaros ir paramos fondai gali uždirbti pelną, tačiau negali jo išmokėti dalyviams. Šis pelnas naudojamas organizacijos įstatuose numatytam tikslui tenkinti. O verslo sektoriuje uždirbtas pelnas gali būti išmokamas akcininkams. Šis organizacijos uždirbto pelno nedalijimo principas iš esmės ir skiria NVO sektorių nuo verslo.

 

Ir “nevyriausybininkai” gauną atlyginimą

Kitas, dažnai girdimas mitas, kad ne pelno organizacijose, t.y. NVO sektoriuje, visi darbuotojai turi dirbti savanoriškai, taigi be atlygio. Atrodo natūralu, nėra pelno – nėra ir atlyginimų. O kilnius darbus, kuriuos dažniausiai atlieka NVO, ir be atlyginimo turėtų būti malonu dirbti. Tačiau tuomet kyla natūralus klausimas, jei nevyriausybininkai negauna atlygio, tai gal jie ir nevalgo, nemoka už būstą ir neturi kitų žmogiškų išlaidų? Suprantama, taip nėra.

Taigi, kadangi pagal įstatymus NVO gali turėti pelno, kuris reinvestuojamas į organizaciją, o geri ir profesionalūs darbuotojai organizacijai yra svarbiausia norint pasiekti įstatuose užsibrėžtų tikslų, visiškai natūralu, kad už profesionalų ir kokybišką darbą jie gali ir turi gauti atlygį. Tik taip įmanoma užtikrinti stiprų pilietinį sektorių ir išugdyti profesionalius ir kokybiškai dirbančius organizacijos darbuotojus. 

Bėda ta, kad po NVO kepure kartais bando slėptis ir kai kurie verslai, o pelno nedalijimo principą bandoma apeiti neproporcingai padidinant administracinių išlaidų eilutę, t.y. atlyginimus. Tačiau būtų neteisinga pilietines organizacijas teisti dėl to šaukšto deguto medaus statinėje. O kad to deguto būtų kaip galima mažiau, reikia tobulinti įstatyminę bazę.

 

Kodėl NVO sektorius yra valstybės demokratijos veidrodis

Tik tose šalyse, kuriose nevyriausybinis sektorius stiprus ir veiklus visuomenė būna aktyvesnė, o žmonės save realizuoja dalyvaudami ir įsitraukdami į jiems svarbias ir patinkančias veiklas. Stiprus NVO sektorius reiškia piliečių gebėjimą aktyviai prisidėti prie bendro gėrio kūrimo ir reikalauti teisingų veiksmų iš valdžios atstovų.

NVO sektorius Lietuvoje, lyginant su senosiomis Europos valstybėmis, jaunas, kaip ir mūsų demokratija. Tačiau jaunas, ne reiškia neperspektyvus ar nevertingas. Priešingai, kitų valstybių, kuriose pilietinis sektorius gyvuoja jau daugelį dešimtmečių, pavyzdžiai rodo, kad vystantis NVO sektoriui stiprėja ne tik valstybės demokratija, bet ir ekonomika. Pavyzdžiui JAV ne pelno siekiančios organizacijos, įgyvendindamos numatytus tikslus, taip pat ženkliai prisideda prie bendrojo vidaus produkto (BVP) kūrimo. 2012 m. duomenimis NVO sektorius prie JAV BVP prisidėjo 5,4 procento, o pusė visų pajamų buvo gauta iš prekių ir paslaugų teikimo.

Tiek JAV, tiek ir didžiojoje dalyje Europos valstybių, stiprios NVO generuoja atitinkamas pajamas iš sukuriamų produktų bei paslaugų. O gautą pelną naudoja būtent jų įstatuose numatytiems tikslams siekti ir bent keletui darbuotojų išlaikyti. Taigi, gal ir gerai, kad tai, jog NVO negali gauti pelno – tėra mitas?

 

Aurelija Olendraitė
NVO teisės instituto vadovė

 

Tekstas publikuotas: 2016 m. balandžio 19 d. Verslo žiniose: http://laikrastis.vz.lt/index.php?act=mprasa&sub=page&id=1838&page=33582