Ekspertams

Vienas mūsų instituto uždavinių - užtikrinti, kad Lietuvoje būtų pakankamai nuolat pasiekiamų, aktyvių bei kompetentingų teisininkų ir kitų ekspertų, kurie būtų pajėgūs atlikti tyrimus ne pelno teisės srityje ir konsultuoti nevyriausybines organizacijas jiems aktualiais teisiniais klausimais.

Mes nesiekiame visų šių asmenų įdarbinti, tačiau norime sukurti galimybes jiems tarpusavyje keistis informacija bei užtikrinti organizacijų ir kitų suinteresuotų asmenų prieigą prie jau surinktų žinių bei ekspertizės.

Taigi, jei turite ekspertinių žinių NVO reglamentavimo bei vidinių dokumentų tvarkymo srityje, užsukote į Jums tinkamą elektroninę erdvę. Šiai dienai galime jums pasiūlyti sąlyginai nedidelį informacijos srautą, tačiau tikimės, jog su Jūsų pagalba, bendromis pastangomis, šis ekspertams skirtas skyrius plėsis bei jame bus sukurta visiems NVO ekspertams prieinama ir naudinga mokslinė duomenų bazė. Nuoširdžiai laukiame Jūsų patarimų, rekomendacijų bei pagalbos įgyvendinant šį siekį.